Σχετικά με εμάς

Η Telefarm είναι μια νέα καινοτόμα εταιρεία που απαρτίζεται από μια ισχυρή διεπιστημονική ομάδα που συνδυάζει μακροχρόνια εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και λύσεων εφ’ όρου ζωής στο βιομηχανικό τομέα. Η Telefarm βασίζεται σε αυτή την εμπειρία και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ολιστικών ψηφιακών εφαρμογών για τον κτηνοτροφικό/γεωργικό τομέα, αρχικά εστιάζοντας στην ανάπτυξη digital twins που θα χρησιμοποιηθούν σαν εργαλεία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων για τα εντατικά συστήματα παραγωγής στη κτηνοτροφία και καλλιέργεια.

Ζωική Παραγωγή  Φυτική Παραγωγή

icon test 2

Γιατί εμάς

Η ενσωμάτωση και η χρήση των τεχνολογιών του industry 4.0 technologies (IoT, AI, Big Data, cloud computing, and Digital Twins). Η Telefarm μπορεί να λειτουργεί παράλληλα και συνεργατικά με άλλες λύσεις IoT για εντατικά συστήματα αγροτικής παραγωγής. Η στενή συνεργασία της Telefarm με καθιερωμένους και έμπειρους ερευνητικούς οργανισμούς δια μέσου MoU (στη συγκεκριμένη περίπτωση το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) δίνει στη Telefarm τη δυνατότητα να μεταμορφώνει και να μεταφράζει αποτελεσματικά τον τεράστιο όγκο δεδομένων που συλλέγονται σε χρήσιμες, για τους αγρότες, συμβουλές και υπηρεσίες.

textrightEikonaOne
textrightEikonaTwo